SHOTOKAN POLAND
O R G A N I Z A C J A   N I E D O C H O D O W A

NAUCZAJĄCA KARATE TRADYCYJNE WEDŁUG NAUKI
M I S T R Z A   G I C H I N   F U N A K O S H I
WEJDŹ
INSTRUKTORZY NIE POBIERAJĄ WYNAGRODZENIA ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ
EGZAMINY NA STOPNIE KYU  i DAN  SĄ BEZPŁATNE

ostatnia aktualizacja: 20.09.2013